Договір публічної оферти

Загальні умови договору

Цей Договір є Договором публічної оферти користування рекламними послугами EasyVisual (далі за текстом - Договір). Застосування умов Договору є однаковим для всіх осіб (фізичних осіб, юридичних осіб, об’єднань громадян, інших суб’єктів правовідносин), які користуються або мають намір користуватись рекламними послугами EasyVisual.

Користуючись послугами Easy Visual, Ви повністю підтверджуєте свою згоду із Умовами Договору. Якщо Ви не погоджуєтеся з Умовами Договору або будь-якою його частиною, Ви не можете користуватися послугами Easy Visual.

Перш ніж користуватися послугами Easy Visual, Ви повинні погодитися та прийняти всі Умови Договору. Ми залишаємо за собою право у будь-який момент без попередження оновлювати та/або змінювати Умови Договору чи інші правила користування послугами Easy Visual. Актуальну версію Договору Ви можете знайти на сайті Easy Visual. Користуючись нашими послугами після внесених змін до Договору, Ви підтверджуєте свою згоду з цими змінами та приймаєте їх.

Ви не можете користуватися Послугами, якщо не досягли того віку, коли маєте право брати на себе обов’язки за даним Договором, або якщо Вам заборонено користуватися послугами Easy Visual відповідно до законодавства країни Вашого постійного проживання, або країни, де Ви перебуваєте на момент користування Послугами.

Визначення

Easy Visual, Сервіс, Сервіс Easy Visual, Додаток - web-додаток, який дозволяє розміщувати рекламні кампанії.

Терміни "нас", "ми" або "наш" відносяться до EASY VISUAL MARKETING LTD, компанії № 11597127, юридична адреса Suite 13078 43 Bedford Street, Лондон, Англія, WC2E 9HA.

Терміни "Клієнт", "Ви", "Користувач", "Рекламодавець" відносяться до : а)особи, яка досягла повноліття відповідно до закону країни, де вона проживає, віком більше 18 років та яка має право користуватися Сервісом б) усі офіційно зареєстровані юридичні особи, що укладають угоди відповідно до законодавства країни їх реєстрації, які мають право користуватися Сервісом. У будь-якому разі, кожен Клієнт повинен бути повністю правоздатним.

Банер - онлайн-реклама у формі графічного зображення, що з'являється на екрані смартфона Користувача після розблокування екрану.

Бюджет - сума Сервісу, яку встановлює Клієнт за кожну кампанію. Клієнт може збільшувати суму бюджету.

Кампанія - це сукупність рекламних матеріалів (у даному випадку банерів) з єдиною ідеєю та темою, які є частиною інтегрованої маркетингової комунікації. Рекламні кампанії включають різноманітні медіа-канали на певний період часу та для цільової аудиторії.

Верифікація кампанії - процес, під час якого наш спеціаліст служби клієнтської підтримки перевіряє кампанію на її прийнятність.

Контент - увесь текст, інформація, графіка, аудіо, відео та/або інші матеріали, які містяться у Сервісі.

Споживач реклами - особа, що переглядає банери під час розблокування свого телефону.

Перегляди - кількість рекламних оголошень, які Користувачі можуть переглядати у мобільному додатку Banners App, якщо вони зареєстровані у цьому додатку та якщо функція показу банерів увімкнена.

Предмет договору

Користуючись сервісом Easy Visual, Клієнт може ефективно розповсюджувати рекламу. Ефективність рекламних Послуг за даним Договором полягає в тому, що розповсюджувана нами реклама є бажаною та прийнятною для перегляду Споживачем реклами, а також відображається безпосередньо на смартфонах (інших мобільних пристроях) Споживачів реклами. Таким чином, оплачуючи кампанію, Ви платите тільки за реальні перегляди реклами Споживачами реклами.

Мета Easy Visual - дати можливість Клієнтам створити та реалізувати власну кампанію, яка переглядається Споживачами реклами на своїх смартфонах.

Сервіс дає можливість Клієнтам створювати та змінювати свій профіль, запускати кампанію, вибирати цільову аудиторію (інтереси, освіту, вік, стать, заробіток, місце проживання, сімейний стан Споживачів реклами тощо). Користуючись Сервісом, Клієнти також мають можливість створювати бюджет кампанії, змінювати або видаляти кампанії, переглядати список кампаній та користуватися іншими доступними послугами.

Для створення кампаній Клієнти використовують свої власні банери, які надаються нам для подальшої Верифікації кампанії.

Реєстрація користувачів

Клієнти повинні надати достовірну інформацію про себе. Клієнт не може використовувати ім'я іншої особи, ім'я, що є образливим, непристойним або порушує чиїсь права інтелектуальної власності чи Умови користування. Якщо Клієнт є юридичною особою, його представник повинен мати чинні юридичні повноваження для представництва. Один Клієнт може створити лише один профіль.

Клієнти несуть відповідальність за будь-які дії із своїм профілем. Логін та пароль - це конфіденційна інформація Клієнта. Якщо третя сторона отримає інформацію про профіль Клієнта, то лише Клієнт несе відповідальність за всі можливі наслідки.

Виключно Користувач несе повну відповідальність за зміст свого профілю. Використовуючи будь-яку інформацію у своєму профілі та Сервісі, ви підтверджуєте, що у вас є всі необхідні права для використання такої інформації, а також, що Ви не порушуєте права третьої сторони. Публікуючи будь-яку інформацію на Сервісі, Ви даєте згоду на використання цієї інформації нами. Ми не стаємо власниками інформації, яка міститься в обліковому записі Користувача, однак Ми маємо право використовувати згадану інформацію з визначеною Нами метою.

Користувач повинен одразу повідомляти нас про будь-який несанкційований доступ до облікового запису або пароля Користувача, чи будь-яке інше порушення безпеки. Якщо Ви помітили або підозрюєте, що хтось має доступ до Вашого облікового запису без Вашого дозволу, рекомендуємо негайно повідомити нас. Ми не несемо відповідальність за будь-які збитки, що можуть виникнути внаслідок недотримання умов цього Договору.

Якщо під час реєстрації Клієнт використовує корпоративну електронну пошту, то Клієнт надає право нашому Сервісу використовувати логотип компанії, зазначений у поштовому домені корпоративної пошти, для маркетингових цілей.

Кожен Користувач може видалити свій обліковий запис у будь-який час. Користувач, який видалив свій обліковий запис, може створити новий.

Вартість та порядок оплати послуг

Послуги згідно умов цього Договору надаються на умовах попередньої оплати. Оплата послуг здійснюється шляхом перерахування Клієнтом коштів на рахунок EasyVisual, в тому числі за допомогою платіжних систем (платіжних інструментів). Оплата вважається завершеною в момент зарахування коштів (платіжних засобів, інших засобів розрахунків) на відповідний рахунок EasyVisual.

Вартість послуг для клієнтів в Україні обчислюється, зокрема, у національній валюті України, та є еквівалентною 1 центу США (0,01 USD) за курсом Національного банку України на день здійснення оплати з розрахунку за кожен перегляд банера Клієнта Споживачем реклами.

Вартість одного перегляду для Клієнтів в Україні становить 0,01 USD (0,01 долара США);
та розраховується за наступною формулою:
Вартість перегляду = Базовий коефіцієнт х коефіцієнт ВВП - Знижка за аудиторію, де:

 • Базовий коефіцієнт - базовий коефіцієнт, рівний 4;
 • Коефіцієнт ВВП - коефіцієнт, вирахуваний на основі ВВП. Для України коефіцієнт ВВП становить 0.3;

Інформація про тарифи за користування Сервісом також вказана на веб-сторінці Сервісу https://easyvisual.com

Сторони дійшли згоди, що відповідно до умов Договору ціна перегляду не може бути меншою, ніж 0,01 USD, якщо інше не встановлено окремою угодою між Клієнтом та EasyVisual.

Шляхом здійснення платежів Клієнт не купує ексклюзивних прав на показ Банера (Банерів) на Сервісі. Придбання послуг EasyVisual одним з Клієнтів не обмежує права інших клієнтів на користування послугами EasyVisual та не визначає пріоритетність показу банерів одного Клієнта перед іншим.

Клієнт має можливість обирати систему оплати серед запропонованих варіантів у нашому Сервісі на свій власний розсуд. Клієнт самостійно сплачує вартість податків, зборів та/або комісій за транзакції на нашому Сервісі. Дане правило також застосовується у випадках, коли термін дії Кампанії закінчився, або оплата відбувається поза межами нашого Сервісу.

У випадку помилки під час оплати, або прострочення платежу, EasyVisual має право погасити заборгованість за рахунок наявних у EasyVisual коштів Клієнта, зокрема сплачених в рахунок інших Кампаній та/або за допомогою інших засобів розрахунків. Клієнт також несе відповідальність за всі можливі ризики при оплаті, включаючи, але не обмежуючись такими: технічні збитки, податкові витрати та штрафи, зокрема понесені третіми особами, тощо.

Використання та захист персональних даних

Надаючи нам свою особисту інформацію, зокрема, але не виключно, в порядку, визначеному статтею 4 Договору, Клієнт надає згоду EasyVisual на обробку та використання цієї інформації у власній діяльності.

EasyVisual зобов’язується вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання несанкцйованого доступу третіх осіб до даних Клієнта (Клієнтів), а також втрати чи пошкодження цих даних .

Відповідальність

Даним Договором Клієнт звільняє посадових осіб, директорів, співробітників, агентів та третіх осіб, що мають відношення до цього Додатка, від будь-яких майнових та немайнових претензій, втрат, витрат і зобов'язань (включаючи розумні витрати на оплату послуг адвоката), що пов’язані користуванням або неможливості використання Клієнтом Додатку. Ми також не несемо відповідальності за порушення Клієнтом чи третіми особами будь-яких положень Договору, порушенням будь-яких прав третьої сторони, чи порушенням будь-якого чинного законодавства, правил або положень.

Ми залишаємо за собою право на свій розсуд вживати заходи, пов’язані з захистом чи контролем процесів щодо будь-якого питання користування Послугами, яке вимагає компенсації від Клієнта. У такому випадку Клієнт зобов’язаний у повному обсязі надавати сприяння та співпрацювати із представниками EasyVisual.

Ми залишаємо за собою виняткове право видалити або зупинити функціювання облікового запису Клієнта в будь-який час, з будь-якої причини та без попереднього повідомлення. У цьому разі ми не несемо відповідальності за будь-які можливі втрати Клієнта, пов’язані з видаленням або зупинкою функціювання облікового запису Клієнта.

Використовуючи послуги EasyVisual Користувач погоджується з тим, що надані ним Банери та/або замовлена Кампанія може бути визнана нами неприйнятною за результатами процедури верифікації без будь-яких додаткових пояснень або обґрунтувань з нашого боку. В цьому випадку ми не несемо ніякою відповідальності за витрати та збитки Користувача, пов’язані з таким рішенням за результатами процедури верифікації.

Право інтелектуальної власності

Вам надано обмежений дозвіл лише з метою перегляду матеріалів у цьому Додатку.

Користуючись цим додатком, Ви гарантуєте, що не будете використовувати додаток у незаконних або таких, що суперечать даним Умовам, цілях. Ви не повинні користуватися цим Додатком у будь-який спосіб, що може зашкодити роботі Додатка або його користуванню третьою особою. Ви не маєте права отримувати чи намагатися отримати будь-які матеріали або інформацію через будь-які засоби, які ми спеціально не зробили доступними в Сервісі.

Увесь Контент Додатка: текст, графіка, логотипи, зображення, а також їх компіляція та будь-яке програмне забезпечення, що використовується у Додатку, є нашою власністю або власністю її постачальників і захищена авторськими правами та іншими законами, що захищають інтелектуальну власність та майнові права. Користувачі погоджуються дотримуватися норм авторського права та норм, у яких йдеться про право інтелектуальної власності, та інших обмежень у будь-якій частині Контенту, і не вносити жодних змін.

Ви не можете змінювати, публікувати, передавати, брати участь у продажі, створювати похідні роботи або будь-яким іншим способом використовувати Контент, що є у цьому Додатку (повністю або частково). Користування Додатком не дає Вам право на несанкціоноване користування захищеним Контентом, зокрема, Ви не маєте права видаляти чи змінювати повідомлення щодо права інтелектуальної власності у будь-якому Контенті. Ви можете використовувати захищений Контент виключно для особистого користування, в іншому випадку Вам потрібен наш письмовий дозвіл або дозвіл власника авторських прав. Ви визнаєте, що не отримуєте жодних прав інтелектуальної власності на захищений Контент. Ми не надаємо Вам жодних ліцензій, прямих або непрямих, на нашу інтелектуальну власність або інтелектуальну власність наших ліцензіарів, крім випадків, передбачених цими Умовами.

Суворо забороняється копіювати, відтворювати або у інший спосіб передавати Контент та його частини. Ніхто не може копіювати, зберігати, використовувати та/або передавати інформацію (тексти, фотографії, відео тощо) з цього Сервісу. Інформацію, яку вказав Користувач у своєму профілі, може використовувати лише Користувач, який надав цю інформацію, та ми.

Межі користування сервісом

Користувачу забороняється:

 • публікувати будь-які матеріали Додатка на інших ресурсах;
 • продавати та/або використовувати будь-які матеріали Додатка у комерційних цілях;
 • публічно демонструвати та/або показувати будь-які матеріали Додатка;
 • користуватися цим Додатком у спосіб, який може завдати шкоди роботі Додатка;
 • користуватися цим Додатком всупереч законодавству або у спосіб, що може зашкодити роботі Додатка, або будь-якій особі чи суб'єкту;
 • брати участь у будь-якому зборі, пошуку даних чи будь-яких інших схожих діях, пов'язаних із цим Додатком;
 • без нашої згоди використовувати Додаток у будь-яких рекламних чи маркетингових цілях.

Використовуючи EasyVisual, Користувач погоджується, що ми можемо на власний розсуд обмежувати доступ Користувача до певних функцій цього Додатку або до Додатку в цілому у будь-який час. Користувач зобов'язується під час користування Додатком дотримуватися усіх чинних місцевих, національних та міжнародних нормативно-правових актів, а також не перешкоджати користуванню та керуванню Додатком іншими особами.

Лише Користувач несе повну відповідальність за дотримання місцевих законів. Погоджуючись із цими Умовами, Користувачі підтверджують, що не будуть пред'являти претензії власникам Додатку, виробникам/розробникам тощо.

Гарантії

Даним Договором ми гарантуємо Користувачу, що нашою метою є зробити усе можливе, щоб забезпечити належне та ефективне користування Додатком для досягення його цілей.

У будь-якому випадку ми не надаємо жодних гарантій щодо дотримання прав інтелектуальної власності Клієнта, можливих порушень прав Клієнта з боку третіх осіб та результатів користування Додатком згідно його цілей. Ми не несемо відповідальність за вміст сервісу та можливу шкоду, заподіяну вмістом. Ми не надаємо будь-яких гарантій щодо

 • а) безперервного функціонування Додатка, безпечності або відсутності помилок;
 • б) ефективного, очікуваного та надійного результату від користування Додатком;
 • в) виправлення усіх помилок та недоліків Додатка;
 • г) виправдання Ваших очікувань від користування Додатком.
Термін дії Умов користування

Ці Умови діють, поки існує обліковий запис Користувача. Кожен Користувач може видалити свій обліковий запис у будь-який час. Користувач, який видалив свій обліковий запис, може створити новий.

Ми залишаємо за собою виняткове право видалити або зупинити функціонування облікового запису Клієнта в будь-який час, з будь-якої причини та без попереднього повідомлення. У цьому випадку ми не несемо відповідальності за будь-які можливі втрати Клієнта.

Обмеження відповідальності

Крім тих випадків, прямо визначених цим Договором, ми не несемо жодної відповідальності перед Користувачем чи третіми особами, які заявляються у зв'язку з використанням або доступом до Додатка, за будь-яку втрачену вигоду, втрату даних, репутації, доходів, прибутку та будь-яких прямих або непрямих збитків та/або збитків, присуджених в судовому порядку, незалежно від причини, яка їх зумовила. Дані положення застосовуються також у разі, коли нам повідомили про можливість виникнення таких втрат або збитків.

Ми також не несемо відповідальності за витрати, податки та збори Користувача, наявність спеціальних дозволів та ліцензій, які пов’язані користування цим Додатком відповідно до закону країни, де проживає Користувач, або закону будь-якої іншої країни.

Вирішення спорів. Юрисдикція та застосовуване право

У межах, дозволених чинними законними правами споживачів, умови цього Договору регулюються правом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Спори, які виникають на основі цього Договору, вирішуються відповідно до процесуальних нормативно-правових актів судами Англії та Уельсу.

Контактна інформація

Для додаткової інформації та пропозицій щодо Умов користування, контактуйте з нашою службою підтримки за адресою support@easyvisual.com.