Public Offer Agreement

Загальні умови договору

Цей Договір є Договором публічної оферти користування рекламними послугами EasyVisual (далі за текстом - Договір). Застосування умов Договору є однаковим для всіх осіб (фізичних осіб, юридичних осіб, об’єднань громадян, інших суб’єктів правовідносин), які користуються або мають намір користуватись рекламними послугами EasyVisual.

Користуючись послугами Easy Visual, Ви повністю підтверджуєте свою згоду із Умовами Договору. Якщо Ви не погоджуєтеся з Умовами Договору або будь-якою його частиною, Ви не можете користуватися послугами Easy Visual.

Перш ніж користуватися послугами Easy Visual, Ви повинні погодитися та прийняти всі Умови Договору. Ми залишаємо за собою право у будь-який момент без попередження оновлювати та/або змінювати Умови Договору чи інші правила користування послугами Easy Visual. Актуальну версію Договору Ви можете знайти на сайті Easy Visual. Користуючись нашими послугами після внесених змін до Договору, Ви підтверджуєте свою згоду з цими змінами та приймаєте їх.

Ви не можете користуватися Послугами, якщо не досягли того віку, коли маєте право брати на себе обов’язки за даним Договором, або якщо Вам заборонено користуватися послугами Easy Visual відповідно до законодавства країни Вашого постійного проживання, або країни, де Ви перебуваєте на момент користування Послугами.

Definitions

Easy Visual, Service, Easy Visual Service, Application - web application that allows to place advertising campaigns.

The terms “us” or “we” or “our” refers to EASY VISUAL MARKETING LTD, Company number 11597127, Registered office address, Suite 13078 43 Bedford Street, London, England, WC2E 9HA.

The terms “Customer”, “you”, “User”, “Advertiser” refers to a) individual who has reached the age consent under the Law of the country of individual's residence and is over 18 years old, which are authorized for using Service b) entities which are incorporated and make deals under the Law of the country of their incorporation, which are authorized for using Service. Anyway, each Customer must have the full legal capacity.

Banner - an online advertisement in the form of a graphic image that appears on the user's smartphone screen after he unlocks the smartphone.

Budget - an amount at Service that Customer sets for each Campaign that could be increased by Customer.

Campaign - is a series of advertisement messages (banners in this case) that share a single idea and theme which make up an integrated marketing communication (IMC). Advertising campaigns include diverse media channels over a particular time frame and target identified audiences.

Campaign verification - the process when our support specialists checks if the campaign is admissible.

Content - all text, information, graphics, audio, video and/or other data that is used or/and offered in Service.

Viewer - the person who views banners after unlocking the own smartphone’s screen.

Views - the number of ad impressions that the user can see if he/she is registered and logged in the Banners App mobile app and the function of showing the banners is turned on.

Предмет договору

Користуючись сервісом Easy Visual, Клієнт може ефективно розповсюджувати рекламу. Ефективність рекламних Послуг за даним Договором полягає в тому, що розповсюджувана нами реклама є бажаною та прийнятною для перегляду Споживачем реклами, а також відображається безпосередньо на смартфонах (інших мобільних пристроях) Споживачів реклами. Таким чином, оплачуючи кампанію, Ви платите тільки за реальні перегляди реклами Споживачами реклами.

Мета Easy Visual - дати можливість Клієнтам створити та реалізувати власну кампанію, яка переглядається Споживачами реклами на своїх смартфонах.

Сервіс дає можливість Клієнтам створювати та змінювати свій профіль, запускати кампанію, вибирати цільову аудиторію (інтереси, освіту, вік, стать, заробіток, місце проживання, сімейний стан Споживачів реклами тощо). Користуючись Сервісом, Клієнти також мають можливість створювати бюджет кампанії, змінювати або видаляти кампанії, переглядати список кампаній та користуватися іншими доступними послугами.

Для створення кампаній Клієнти використовують свої власні банери, які надаються нам для подальшої Верифікації кампанії.

Registration and Account

Customers have to provide true and valid information about themselves. Customer cannot use the name of another person, the name that is offensive, caddish, or infringes someone’s intellectual property rights, or otherwise violates these Terms of use. If Customer is a legal entity, his representative must have the valid legal authority to represent that entity. Each Customer may register one account.

Only Customers are responsible for any activity on their account. Login and password are confidential information of Customers. If third party get information about Customers’ account, only Customers are responsible for all possible consequences.

Only Customer is fully responsible for the content of his account. By using any information on your account and on Service you confirm that you have all necessary rights to use this information in such way, as well as that does not violate the rights of the third party. By posting Customers’ content, Customers are agree that we may use this information. We will not become the owners of Customer’s content, but in that way we have your permission to use it for our purposes.

If Customer finds any Content which probably can damage your rights or rights of the third party, please, inform us, and we will remove it if we’ll get enough reasons for that.

It’ll be Customer’s responsibility to notify us immediately about any unauthorized access of use of your account or password or any other breach of security. If you ever find out or suspect that someone access your account without authorization, you are advised to inform us immediately. We shall not be responsible for any loss and/or damage arising from any failure to comply with this term of use.

If Customer registers using the Corporate-Based E-mail, the Customer is authorizing our Service to use the logo of the company mentioned at the post domain of above-mentioned E-mail for marketing purposes.

Вартість та порядок оплати послуг

Послуги згідно умов цього Договору надаються на умовах попередньої оплати. Оплата послуг здійснюється шляхом перерахування Клієнтом коштів на рахунок EasyVisual, в тому числі за допомогою платіжних систем (платіжних інструментів). Оплата вважається завершеною в момент зарахування коштів (платіжних засобів, інших засобів розрахунків) на відповідний рахунок EasyVisual.

Вартість послуг для клієнтів в Україні обчислюється, зокрема, у національній валюті України, та є еквівалентною 1 центу США (0,01 USD) за курсом Національного банку України на день здійснення оплати з розрахунку за кожен перегляд банера Клієнта Споживачем реклами.

Вартість одного перегляду для Клієнтів в Україні становить 0,01 USD (0,01 долара США);
та розраховується за наступною формулою:
Вартість перегляду = Базовий коефіцієнт х коефіцієнт ВВП - Знижка за аудиторію, де:

 • Базовий коефіцієнт - базовий коефіцієнт, рівний 4;
 • Коефіцієнт ВВП - коефіцієнт, вирахуваний на основі ВВП. Для України коефіцієнт ВВП становить 0.3;

Інформація про тарифи за користування Сервісом також вказана на веб-сторінці Сервісу https://easyvisual.com

Сторони дійшли згоди, що відповідно до умов Договору ціна перегляду не може бути меншою, ніж 0,01 USD, якщо інше не встановлено окремою угодою між Клієнтом та EasyVisual.

Шляхом здійснення платежів Клієнт не купує ексклюзивних прав на показ Банера (Банерів) на Сервісі. Придбання послуг EasyVisual одним з Клієнтів не обмежує права інших клієнтів на користування послугами EasyVisual та не визначає пріоритетність показу банерів одного Клієнта перед іншим.

Клієнт має можливість обирати систему оплати серед запропонованих варіантів у нашому Сервісі на свій власний розсуд. Клієнт самостійно сплачує вартість податків, зборів та/або комісій за транзакції на нашому Сервісі. Дане правило також застосовується у випадках, коли термін дії Кампанії закінчився, або оплата відбувається поза межами нашого Сервісу.

У випадку помилки під час оплати, або прострочення платежу, EasyVisual має право погасити заборгованість за рахунок наявних у EasyVisual коштів Клієнта, зокрема сплачених в рахунок інших Кампаній та/або за допомогою інших засобів розрахунків. Клієнт також несе відповідальність за всі можливі ризики при оплаті, включаючи, але не обмежуючись такими: технічні збитки, податкові витрати та штрафи, зокрема понесені третіми особами, тощо.

Використання та захист персональних даних

Надаючи нам свою особисту інформацію, зокрема, але не виключно, в порядку, визначеному статтею 4 Договору, Клієнт надає згоду EasyVisual на обробку та використання цієї інформації у власній діяльності.

EasyVisual зобов’язується вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання несанкцйованого доступу третіх осіб до даних Клієнта (Клієнтів), а також втрати чи пошкодження цих даних .

Відповідальність

Даним Договором Клієнт звільняє посадових осіб, директорів, співробітників, агентів та третіх осіб, що мають відношення до цього Додатка, від будь-яких майнових та немайнових претензій, втрат, витрат і зобов'язань (включаючи розумні витрати на оплату послуг адвоката), що пов’язані користуванням або неможливості використання Клієнтом Додатку. Ми також не несемо відповідальності за порушення Клієнтом чи третіми особами будь-яких положень Договору, порушенням будь-яких прав третьої сторони, чи порушенням будь-якого чинного законодавства, правил або положень.

Ми залишаємо за собою право на свій розсуд вживати заходи, пов’язані з захистом чи контролем процесів щодо будь-якого питання користування Послугами, яке вимагає компенсації від Клієнта. У такому випадку Клієнт зобов’язаний у повному обсязі надавати сприяння та співпрацювати із представниками EasyVisual.

Ми залишаємо за собою виняткове право видалити або зупинити функціювання облікового запису Клієнта в будь-який час, з будь-якої причини та без попереднього повідомлення. У цьому разі ми не несемо відповідальності за будь-які можливі втрати Клієнта, пов’язані з видаленням або зупинкою функціювання облікового запису Клієнта.

Використовуючи послуги EasyVisual Користувач погоджується з тим, що надані ним Банери та/або замовлена Кампанія може бути визнана нами неприйнятною за результатами процедури верифікації без будь-яких додаткових пояснень або обґрунтувань з нашого боку. В цьому випадку ми не несемо ніякою відповідальності за витрати та збитки Користувача, пов’язані з таким рішенням за результатами процедури верифікації.

Intellectual Property Rights

You are granted limited license only for purposes of viewing the material contained on this Application.

As a condition of your use of the Application, you warrant to us that you will not use the Application for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms. You may not use the Application in any manner, which could damage, disable, overburden, or impair the Application or interfere with any other party's use and enjoyment of the Application. You may not obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available or provided for through the Service.

All content included as part of the Application, such as text, graphics, logos, images, as well as the compilation thereof, and any software used on the Application, is our property or its suppliers and protected by copyright and other laws that protect intellectual property and proprietary rights. Customers agree to observe and be abided by all copyright and other proprietary notices, legends or other restrictions contained in any such content and will not make any changes thereto.

You will not modify, publish, transmit, reverse engineer, participate in the transfer or sale, create derivative works, or in any way exploit any of the content, in whole or in part, found on the Application. Your use of the Application does not entitle you to make any unauthorized use of any protected content, and in particular you will not delete or alter any proprietary rights or attribution notices in any content. You will use protected content solely for your personal use, and will make no other use of the content without the express written permission of us and the copyright owner. You agree that you do not acquire any ownership rights in any protected content. We do not grant you any licenses, express or implied, to the our intellectual property or our licensors except as expressly authorized by these Terms.

Copying, reproducing or making available to the public in other way all Content or any part of the Content is strictly prohibited. Nobody can copy, collect, store, use and/or transmit the information (texts, photos, videos, etc) from the this Service. None else, except us and definite Customer, may use the information, given by that definite Customer in their accounts.

Restrictions and obligations

You are specifically restricted from all of the following

 • publishing any Application’s material in any other media;
 • selling, sublicensing and/or otherwise commercializing any Application material;
 • publicly performing and/or showing any Application material;
 • using this Application in any way that is or may be damaging to this Application;
 • using this Application contrary to applicable laws and regulations, or in any way may cause harm to the Application, or to any person or entity;
 • engaging in any data mining, data harvesting, data extracting or any other similar activity in relation to this Application;
 • using this Application to engage in any advertising or marketing without our consent.

Certain areas of this Application can be restricted from being access by you and may further restrict access by you to any areas of this Application, at any time, in absolute discretion. You warrant that you will abide by, without limitation, all applicable local, national and international laws and regulations with respect to your use of the Application and not interfere with the use and enjoyment of the Application by other users or with the operation and management of the Application.

Using the Application is prohibited from territories and countries where the Service or any Content is illegal; and only you are fully responsible for compliance with local laws. Accepting these Terms, Customers confirm that Customers are agree that they won't claim anything against the manufacturers/makers etc

Гарантії

Даним Договором ми гарантуємо Користувачу, що нашою метою є зробити усе можливе, щоб забезпечити належне та ефективне користування Додатком для досягення його цілей.

У будь-якому випадку ми не надаємо жодних гарантій щодо дотримання прав інтелектуальної власності Клієнта, можливих порушень прав Клієнта з боку третіх осіб та результатів користування Додатком згідно його цілей. Ми не несемо відповідальність за вміст сервісу та можливу шкоду, заподіяну вмістом. Ми не надаємо будь-яких гарантій щодо

 • а) безперервного функціонування Додатка, безпечності або відсутності помилок;
 • б) ефективного, очікуваного та надійного результату від користування Додатком;
 • в) виправлення усіх помилок та недоліків Додатка;
 • г) виправдання Ваших очікувань від користування Додатком.
Ceasing and terms

These Terms are valid until the Customer’s account will cease. Every Customer may terminate own Customer's account at any time. Customer, who has terminated their accounts, may open new one anytime in future.

We reserves the exclusive right to delete or to stop Customer’s account at any time, for any reason, and without advance notice. In that case we are not responsible for any possible Customer’s losses.

Обмеження відповідальності

Крім тих випадків, прямо визначених цим Договором, ми не несемо жодної відповідальності перед Користувачем чи третіми особами, які заявляються у зв'язку з використанням або доступом до Додатка, за будь-яку втрачену вигоду, втрату даних, репутації, доходів, прибутку та будь-яких прямих або непрямих збитків та/або збитків, присуджених в судовому порядку, незалежно від причини, яка їх зумовила. Дані положення застосовуються також у разі, коли нам повідомили про можливість виникнення таких втрат або збитків.

Ми також не несемо відповідальності за витрати, податки та збори Користувача, наявність спеціальних дозволів та ліцензій, які пов’язані користування цим Додатком відповідно до закону країни, де проживає Користувач, або закону будь-якої іншої країни.

Вирішення спорів. Юрисдикція та застосовуване право

У межах, дозволених чинними законними правами споживачів, умови цього Договору регулюються правом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Спори, які виникають на основі цього Договору, вирішуються відповідно до процесуальних нормативно-правових актів судами Англії та Уельсу.

Contact information

If Customers need more information about Terms of use or have any proposal to improve them, you are welcome to contact us through support at support@easyvisual.com.